Właściwość terytorialna

Czym jest właściwość komornika?

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Co do zasady, wierzyciel może dokonać wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego według miejsca zamieszkania/siedziby Dłużnika. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo powinien złożyć na piśmie oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że dokonuje wyboru komornika sądowego na podstawie art. 10 Ustawy o komornikach sądowych Wyjątek dotyczy postępowań alimentacyjnych. W takim przypadku Wierzyciel może złożyć sprawę do komornika,  który nie jest właściwy miejscowo dla dłużnika (1081 kpc). Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mające charakter alimentów, wniosek  można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Ważne:

Jeżeli zdecydowałeś się skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego korzystając z prawa wyboru komornika sprawdź, czy komornik może przyjmować sprawy z wyboru. Informacje znajdziesz na stronie sądu rejonowego przy którym działa komornik np. tutaj. Jest to bardzo istotne, ponieważ wiele kancelarii nie może w ogóle przyjmować spraw z wyboru, a jedynie z właściwości. Wcześniejsza weryfikacja tych informacji pozwoli uniknąć zwrotu wniosku.

Ponadto, w celu poprawnego ustalenia właściwości Komornika Sądowego możecie Państwo skorzystać z godnej uwagi wyszukiwarki instytucji. Po wpisaniu nazwy miasta zostaniecie Państwo poproszeni o uzupełnienie nazwy ulicy. Następnie program wskaże listę instytucji według właściwości.

Właściwość Kancelarii:

Właściwość kancelarii ustanowiona jest w granicach ustalonych tradycyjnie dla Dzielnicy Łódź – Widzew, Łódź – Górna oraz gmin: AndrespolBrójce i Nowosolna.

Zadzwoń do nas